S.C Servicii Comunale S.A Rădăuți este societate cu capital de stat înființată prin Hotărârea Consiliului Local Rădăuți (HLC nr 40/1998) a cărui acționar unic este Municipiul Rădăuți și este în subordinea Consiliului Local Rădăuți.

Adunarea Generala a Acţionarilor este reprezentată de către 5 consilieri locali, iar Consiliul de Administraţie este format din 4 reprezentanţi.

Consiliul de administraţie aprobat prin hotărârea numărul 10 din 26 ianuarie 2012 este format din:

  • Dl. Tiron Gheorghe
  • Dl. Irimescu Silvestru
  • Dl. Moroşan Toader
  • Dl. Ardeleanu Maria

Obiectul de activitate al societăţii îl constituie următoarele activităţi ce deservesc populația municipiului Rădăuți:

– termoficare – producere, transport și distribuție energie termică;
– colectare, transport și depozitare deșeuri urbane;
– iluminat public;
– baie publică;
– stație de asfalt;
– întreținere străzi;
– salubritate stradala.

Prin hotărâri ale Consiliului Local Rădăuți s-au concesionat către S.C. Servicii Comunale S.A. urmatoarele activități:

– termoficare
– colectarea gunoiului menajer
– iluminat public
– salubritate stradală.