Activitatea de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere

La nivelul societatii functionează o formatie de colectare si transport a gunoiului produs de populaţie, agentii economici si instituţiile publice.

Societatea este dotata cu utilaje necesare desfasurarii activitatii detinind licenta de operare a serviciului de colectare si transport a deseurilor urbane.

SC Servicii Comunale SA Radauti ridica gunoiul menajer in baza contractelor incheiate cu populatia si agenţii economici. Pentru populatie sunt amplasate europubele de 1,1 mc si sunt indeplinite conditiile de colectare selectiva. In acest scop, SC Servicii Comunale SA Radauti dispune de personalul necesar desfasurarii activitatii in conditii normale. De asemenea, este asigurata dotarea necesara pentru colectarea in vederea transportului la depozitul de deseuri municipale.

Primaria municipiului Radauti a derulat împreuna cu SC Servicii Comunale SA Radauti un proiect privind colectarea selectiva a deseurilor si tratarea mecanica a deseurilor in municipiul Radauti., In cadrul acestui program s-au prevăzut 3 obiective si anume:

-achiziţionarea a 138 de containere metalice pentru colectarea selectiva a deşeurilor;, -achiziţionarea unei autogunoiere compactoare; , -construirea unei statii de maruntire a deseurilor.

Toate aceste obiective au un impact pozitiv asupra starii de sanatate a populatiei din municipiul Radauti.

Pentru populatie, norma de taxare a gunoiului menajer este de 1,5 mc/an, practicindu-se la aceasta data un tarif de 32,16 lei/mc.

Mai jos veţi găsi Reglamentul Serviciului de salubrizare Rădăuţi şi anexele acestuia.

regulamentul-serviciului-de-salubrizare-radauti

Anexe:

anexa-01 anexa-02 anexa-03 anexa-04 anexa-05

anexa-06 anexa-07 anexa-08 anexa-09 anexa-10

anexa-11 anexa-12 anexa-13 anexa-14 anexa-15