S.C Servicii Comunale S.A Rădăuți este societate cu capital de stat înființată prin Hotărârea Consiliului Local Rădăuți (HLC nr 40/1998) a cărui acționar unic este Municipiul Rădăuți și este în subordinea Consiliului Local Rădăuți.

Obiectul de activitate al societăţii îl constituie următoarele activităţi ce deservesc populația municipiului Rădăuți:

– termoficare – producere, transport și distribuție energie termică;
– colectare, transport și depozitare deșeuri urbane;
– iluminat public;
– baie publică;
– stație de asfalt;
– întreținere străzi;
– salubritate stradala.

Prin hotărâri ale Consiliului Local Rădăuți s-au concesionat către S.C. Servicii Comunale S.A. urmatoarele activități:

– termoficare
– colectarea gunoiului menajer
– iluminat public
– salubritate stradală.